logo_L logo_R

Praktijk voor Fysiotherapie, Orthomoleculaire therapie Electroacupunctuur Voll & Bioresonantietherapie

Oedsmawei 12    -    9001 ZJ  Grou    -    06-14409014    -    info@bioresonantiegrou.nl    -    algemene voorwaarden & Privacy

site-logo

Openingstijden:

 

maandag:

dinsdag:

woensdag:

donderdag:

vrijdag:

 

overige afspraken in overleg

 

 

8.00 - 18.00 uur

niet aanwezig

8.00 - 18.00 uur

8.00 - 18.00 uur

niet aanwezig

Overzicht tarieven 2020

De praktijk heeft voor de fysiotherapeutische behandelingen alléén met Zorgverzekeraar de Friesland en het Zilveren Kruis. Indien u aanvullend verzekerd bent, wordt de behandeling (grotendeels) door de zorgverzekeraar vergoed.

Voor de Orthomoleculaire therapie hangt de vergoeding af van de inhoud van uw aanvullende verzekering. (Check altijd goed uw polis bij uw zorgverzekeraar).

Mocht u niet verzekerd zijn dan gelden de onderstaande tarieven.

Gereserveerde tijd voor behandeling, welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.

Fysiotherapie

Reguliere zitting Fysiotherapie                                                              

Zitting Fysiotherapie, incl. toeslag thuisbehandeling                              

Screening                                                                                            

Screening, incl. toeslag "aan huis"-behandeling                                      

Intake en onderzoek na screening                                                        

Intake en onderzoek na screening, incl. toeslag "aan huis"-behandeling    

Intake en onderzoek na verwijzing                                                          

Intake en onderzoek na verwijzing, incl. toeslag "aan huis"-behandeling    

Eenmalig onderzoek                                                                              

Eenmalig onderzoek, incl. toeslag "aan huis"-behandeling                        

Niet nagekomen afspraak                                                                      

 

Orthomoleculaire therapie

Eerste consult (duur ongeveer 60-90 minuten)  

Vervolgconsult (duur ongeveer 45-60 minuten)  

 

• Fysiotherapeutische behandelingen worden, mits aanvullend verzekerd, rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

• Consulten Orthomoleculaire therapie dienen contant te worden voldaan of nadien te worden overgemaakt via de bank.

 

 

€ 35,-

€ 42,-

€ 15.-

€ 23,50

€ 35,-

€ 42,-

€ 43,50

€ 42,50

€ 56,-

€ 66,-

€ 25,-

 

 

€ 75,-

€ 55,-

logo mbog