logo_L logo_R

Praktijk voor Fysiotherapie, Orthomoleculaire therapie Electroacupunctuur Voll & Bioresonantietherapie

Oedsmawei 12    -    9001 ZJ  Grou    -    06-14409014    -    info@bioresonantiegrou.nl    -    algemene voorwaarden & Privacy

site-logo

Openingstijden:

 

maandag:

dinsdag:

woensdag:

donderdag:

vrijdag:

 

overige afspraken in overleg

 

 

8.00 - 18.00 uur

niet aanwezig

8.00 - 18.00 uur

8.00 - 18.00 uur

niet aanwezig

Bioresonantie Therapie

Resonantie wil zeggen trilling. Zo is in de wetenschap bekend dat elk orgaan uit een specifieke trilling bestaat. Met lichaamseigen frequenties die gemoduleerd worden door een filter wordt het eigen systeem behandeld. Specifieke organen, bijvoorbeeld lymfe, nieren, lever, kunnen zo gedraineerd worden. Zo kunnen de therapeuten/ artsen via het apparaat een trillingsfrequentie aanbieden die uw lichaam versterkt.  

Uw lijf bestaat voor 75% uit vocht. Vocht is een geleidingfactor voor elektriciteit. Bij bioresonantie wordt van deze eigenschap van ons lichaam gebruik gemaakt.

 

Met een bioresonantie apparaat worden kleine stroompjes met een specifieke frequentie naar metalen handvaten geleid. Via de huid en ons vochtsysteem gaan deze frequenties naar alle delen van het lichaam.

 

Deze trilling (frequentie) elimineert de betreffende belasting.

Dat kan van alles zijn. Van bacteriën, parasieten tot een virus of het opruimen van giftige stoffen. Afhankelijk van de te behandelen belasting wordt er voor een bijpassend, specifieke trilling gekozen.

 

Er is voor deze therapie uitleenapparatuur beschikbaar die u thuis kunt gebruiken.